tisdag 14 juli 2009

Calais - DoverHär går vi på restaurant två v kvällarna för att testa det lokala köket med bl.a. musslor. I Calais är det tydligt med tidvattenskillnader, antingen upp eller ner 4 meter 4 gånger per dygn. Vid lågvatten såg vi musslor, fiskar, krabbor, sjöanemoner och ostron på hamnens väggar. En 500 meters promenad till stranden (säkert en km lång och långgrund) och den långa piren utanför hamnen där många stod och fiskade. I Calais fick vi vänta några dagar på grund av mer dimma och över engelska kanalen går man inte i dålig sikt, här går all stor trafik till och från norra europa. Här är maten billig och bra, hamnen bra och hyfsat billig. Härifrån har man 2 val, antingen gå vidare längs franska sidan söderut men med stora tidvattenskillnader och strömmar men relativt billigt i hamnarna eller englandssidan som är dyrare men lättare tidvatten. Då kaptenen är den enda som har teoretiska kunskaper och begynnande praktiska om tidvatten så väljer kapten Lasse enväldigt englandssidan. Den 1/7 går vi över mot Dover, 3-4 nm sikt (5-8 km), här måste man korsa farlederna vinkelrätt och anpassa fart för att fasa in sig mellan de stora som går tätt här. Vi går in senare på eftermiddagen i hamnen och förtöjer på ponton i tidvattenhamnen. Här träffar vi på båten Bonnie med Tommy, Helen och dotter Annie 14 år. Totalt är vi 4 svenska båtar här, rekord hitintills.

Inga kommentarer: