lördag 27 mars 2010

Frankrike/Guadeloupe

Mer bilder från staden! Som de svenska motsvarigheterna finns en viss spänning i boendet, fransmän från fastlandet och andra utlänningar med stor plånbok driver upp priserna på fastigheterna vilket gör det svårt för yngre uppväxande öbor att skaffa sig något eget.

Inga kommentarer: