tisdag 23 juni 2009Onsdag 17/6. Vi tar oss genom smålandet, viker av söderut längs Langeland, svag vind och lite motström gör att vi viker av runt södra hörnet på Langeland och går in till Bagenkops hamn för att vänta in mer västlig vind dagen efter. Fint och välordnat, nästan bara tyska båtar som brukar ta tidig semester.
Miércoles 17, seguimos a lo largo de Langeland, viento suave y poca corriente hace que anclemos en Bagenkops a la espera del viento hacia el oeste. El club muy lindo y bien organizado, casi todos los yates que hay son alemanes.

Inga kommentarer: